Tuesday, December 29, 2009

Naised, saame kokku pühapäeval, 3.01 kell 13

Naised! Kas võiksime 3. jaanuaril kell 13 Külalistemajas kokku saada? Mida arvate?
Lühikest aega on võimalik taotlusi esitada PRIA-le, et saada toetust külaarendamise programmi meetmest. Taotlusi võetakse vastu 28. detsembrist 2009 kuni 25. jaanuarini 2010!
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/kulade_uuendamise_ja_arendamise_investeeringutoetus_meede_3_2__2009_2010/
Mitmete teiste rajatiste kõrval, on võimalik seekord raha küsida ka viitade ning kaartide ostmiseks.
Naisselts sai toreda jõulukaardi Riigikogu Roheliste fraktsioonilt!
Kaja

No comments:

Post a Comment