Friday, January 29, 2010

Kes tahab oma maale küla kaarti ja infopunkti?


Head Matsalu küla inimesed!

Et ametkondades asjaajamine osutus oletatust keerukamaks ja aega nõudvamaks, kuid PRIA ei oota, on vaja VÄGA KIIRESTI otsust, kuhu paigaldame Matsalu küla kaardi ja kuhu teeme küla infopunkti. Vaja on kohta, kus maaomanik saab ise anda nõusoleku.

Küla kaart koos alusega tuleb umbes selline, nagu lisatud pildil (ärge päris kaarti ennast vaadake, see on ühe teise küla kaardi alusel tehtud ideekavand). Kaart peaks paiknema kohas, mida tee pealt näha on.

Infopunktiks kõlbab iga omaette sissepääsuga ruum (tuba, eraldi majake vms), mida saab lukustada ja kuhu saab panna üles infopunkti arvuti, riiulid-lauad-toolid ja traadita interneti saatja.

Tasu nende asjade oma maa peal hoidmise eest kahjuks ette nähtud ei ole. Kui keegi on nõus ja valmis küla kaarti ja/või infopunkti 5 aasta jooksul oma maa peal hoidma, palun andke sellest mulle ESMASPÄEVAKS, 1. veebruariks teada, et saaksime sõlmida eel-lepingu. Teatada võib aadressil: jaano@ots.ee või telefonil 5241302


Ühtlasi juhin tähelepanu, et meie ARENGUKAVA PROJEKT ootab jätkuvalt kõigi külaelanike panust, oodatud on KÕIK märkused, kommentaarid, parandusettepanekud ja soovitused. Nagu ka ideid ja projekte, mida külas veel ette võiks võtta.

Talviste tervitustega,
jaano martin

No comments:

Post a Comment