Wednesday, March 31, 2010

HEA KÜLARAHVAS! Keemu tee läheb remonti!

Meie pikki nõudmisi, kaebeid, hädaldamisi, palveid on lõpuks kuulda võetud ja nüüd sain teedevalitsuselt teada, et teelõik Matsalu mõis – Keemu sadam läheb suvel remonti. Loodetavasti saame kõvakatte (see olevat midagi asfaldi moodi, nagu praegu Keemu ringteel), aga võib-olla ka ausa asfaldi. Tehakse korda truubid ja kraavid, et uputusi vältida ja kui me endiselt oma nõudmiste juurde jääme, siis saame ka kiiruspiirangu (50 km) märgid.

Sellega seoses:

Peame olema sallivad remondiaegsete ebamugavuste suhtes. Teed kogu tööde ajaks ei suleta, kuid truupide kaevamise ajaks võib ka seda juhtuda. Teemasinad ja vallid võivad segadust tekitada ja raskematele autodele teeäärsetesse taludesse läbipääsu võimatuks teha. Pole võimatu, et busski ei pääse mõisast kaugemale. Loodame, et mõnele meist leevendab olukorda võimalus kasutada ringteed. Keemu postkastid viime kokkuleppel sidega kas sadamasse või Ahto-Tiia talu teenurka, kuhu pääseb autoga ka ringtee kaudu.

Tööd algavad juba aprillis, kuid lõppu ei osatud täpselt öelda – sõltub ilmast, kuid pidi ikka selle suve töö olema. Juba aprillis alustatakse teeäärse võsa ja puude (?) raiumisega. Millised puud teele ette jäävad, ma ei tea – oletatavast mõned mõisa vahel ja piki merepoolset teeäärt Teppani, Starkopfi, Ulla, Ahto-Tiia maade ääres. Siin tuleb vist maaomanikel ise hea seista ja projekti uurida, et säilitada soovitud puud alles jääksid. Tee ala on riigi (st Maanteeameti) maa ja siin ei kehti omanikuõigus, vaid pigem halamine ja lootus, et kuulda võetakse.

Meil oli „Teeme ära“ talgupäeva tööks plaanitud välja pakkuda sama teelõigu heakorrastus ja suvitajatega sel teemal ka räägitud. Seda pole mõtet siiski enne teeremonti teha. Küll aga peaks iga talu täpselt ära märkima peale-mahasõidud, koristama tee äärest kõik väärtuslik, mis ehituse ajal võiks kannatada saada.

Head haldjad, kes meie traditsioonilist jaanituld on põleva mateeriaga materiaalselt ja heinaniitmisega füüsiliselt toetanud, võiksid ka nende raskustega aegsasti arvestada, et pidu ikka toimuda saaks.

Tõnu,
külavanem

No comments:

Post a Comment