Saturday, April 3, 2010

Matsalu piirkonna infopäev Penijõel


Osalesime Matsalu Külaseltsi esindajatena infopäeval Penijõel.

Teemadeks olid:

1. RMK- Läänemaa kaitsealade külastuskorraldus (sh koostöölepingud)
2. Keskkonnaamet- uudised
3. Nele Sõber- Matsalu piirkonna 2009.a. tegemiste kokkuvõte ja 2010.a. plaanid
4. Turismiettevõtjad- infovahetus, uudised
5. Diskussioon-ümarlaud- giidide kvalifikatsioon ja tunnitasude kokkulepe; turismiettevõtjate nägemus piirkonna koostöö arendamisest ja laiendamisest (kuhu võiks edasi minna, mida võiks teha, jms)

No comments:

Post a Comment