Monday, May 3, 2010

Teeuuenduse algus tehtud

1. aprillil teatavaks saanud uudis - tee Matsalu mõisast Keemu sadamasse saab suvel mustkatte! - ei olegi aprill! Lõppenud nädalal võeti maha teelaiendust häirivad puud. Ootame järge.

No comments:

Post a Comment