Thursday, February 3, 2011

Kiitus kogu külale!

Lihula vallavalitsus
korraldus
25. jaanuar 2011 nr 36

Tunnustuse avaldamine

Avaldada tänu ja anda Lihula Vallavalitsuse tänukiri Matsalu Külaseltsile kohaliku elu arendamise eest!

Tänukiri antakse üle 25. veebruaril.

Kiitus projektikirjutajatele ja eestvedajatele, aitäh igaühele, kes leidis aega käed külge panna, kaasa lüüa, osa võtta!
Jõudu ja tegutsemistahtmist kõigile ka alanud aastal!

No comments:

Post a Comment