Saturday, October 22, 2011

METSKÜLA KOOL TÄNAB HÄID SÕPRU!

Suur-suur tänu kõigile, kes toetasid meie kooli võitluses sulgemise vastu! Metsküla Kultuuriühing ja lapsevanemad on algatanud korjanduse, et saaks välja vahetada kooli vananenud elektrisüsteemi. Tööd lähevad maksma umbes 3500 eurot. Annetusi saab teha arveldusarvele 10220002671016 (Metsküla kultuuriühing).
Kui raha peaks kogunema rohkem kui elektritööde jaoks kulub, siis teeme selle eest korda kooli tualettruumid. Lihula vallaga sõlmime lepingu, mille üheks tingimuseks on, et kui kooli tegevus lõpetatakse enne, kui selleks on tõesti põhjust (liiga vähe lapsi), peab vald raha kultuuriühingule tagasi maksma.
Eriti suur AITÄH meie toetajaile!
1. Mare Kaisel 2. Ave-Piia Rohtla 3. Aino Pervik ja Piret Raud 4. Maiu Pevkur 5. Pille Kaisel 6. Vivika Õunapuu 7. Hella von Hoyningen-Huene 8. Marju Pajumets 9. Mare Ots 10. Mait Alanurm 11. Priit Vahe 12. Priit Õunapuu 13. Kaarel Kaisel 14. Peeter Luht 15. Triinu-Mari Ots 16. Reet Reismaa 17. Kaja Lotman 18. Tõnu Ots 19. Tõnu-Martin Ots 20. Ludmilla Hein 21. Janet Mulready 22. Susan Martin 23. Gwyn Williams 24. Madis Veltman 25. Eva-Maria Ots

Eelnev tekst on Metsküla Algkooli kodulehelt seisuga 24.10.
Kodulehe aadress: metskylakool.lihula.ee
Annetajate nimed uuendatakse kohe pärast ülekande laekumist Kultuuriühingu kontole.
Suursuur aitüma meie küla headele inimestele: Milla, Hella, Kaja, Pille, Triinu-Mari, Priit, Peeter, Kaarel, Tõnu, Tõnu-Martin, Madis, Eva-Maria. Ma ise ka. Iga raha on oluline ja kallis, numbrile vaatamata. Summa kasvab tasapisi. Kooli juhtkond peab läbirääkimisi elektrifirmadega, lootuses talvisel koolivaheajal vanad juhtmed välja vahetada. Kolmandik summast on peaaegu koos.
Mare

No comments:

Post a Comment