Wednesday, October 5, 2011

Metsküla kooli sõpradele

Metsküla Kultuuriühing ja algkooli lapsevanemad algatasid korjanduse, et saaks välja vahetada kooli elektrisüsteemi, mis läheb maksma 3500 eurot.
Annetusi koolimaja elektrisüsteemi renoveerimiseks saab teha arveldusarvele: 10220002671016, Metsküla Kultuuriühing.
Taustaks.
25. septembril kutsusid Metsküla Algkooli lapsevanemad kokku kriisikoosoleku, sest reedel, 23. oktoobri pärastlõunal sai avalikuks kohalike võimude otsus sulgeda valla väikekoolid. Pühapäeval oli koolisaal rahvast tulvil täis! Koosolekul tõestas direktor Pille Kaisel arvude lihtsas keeles Metsküla kooli elujõudu. Vallaametnikud nägid paljusid neist numbritest esimest korda!
Kohaliku kogukonna jõulise vastuhaku peale võeti eelnõu hääletuselt maha. Kool sai ajapikendust - edasi kesta! Tingimusel, et täidetakse tuleohutusinspektori ettekirjutus uuendada 31. märtsiks 2012 kooli elektrisüsteem. Et vald raha ei lubanud, otsustasid lapsevanemad ja kooli sõbrad vajamineva summa ise kokku koguda.
Metsküla Kultuuriühing ja Algkool on varemgi koos projekte kirjutanud, muusikariistu jm ühiskasutusse varunud. Seekordne ettevõtmine on suurem, mistõttu palutakse ka sõprade toetust.
Pikemalt on Metsküla kooli eluvõitlusest lugeda ajalehes Lääne Elu 27.09, 29, 09, 1.10.

No comments:

Post a Comment