Sunday, April 28, 2013

PRÜGIST PRIIKS! Kogu ohtlik ja suur kola võimalik kohapeal ära saata!

Käisin hommikul Keemus linde vaatamas ja leidsin  Lihula vallavalitsuse teate:
on võimalik ära anda


3.-5. mail suurjäätmeid, Tuudil Lehise 2 ja 3 vahelisel parkimisplatsil

11. mail ohtlikke jäätmeid Matsalu mõisa juures kella 9.50-10.20 (enne laata)

Suurjäätmed on:  mööbel, WC potid, vannid, kraanikausid. Vastu ei võeta ehitusjäätmeid, autovrakke, elektroonikat jm.

Ohtlikud jäätemd on:  õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed, ohtlikke jäätmeid sisaldavad pakendid pliiakud, muud akud, ning patareid, väikeakud, kemikaalid, taimekaitsevahendid, ohtlikke osi sisaldavad jäätmed: televiisorid, monitorid külmkapid.
Vastu ei võeta: autorehve, elektripliite, muid kodumasinaid, mis ei sisalda ohtlikke jäätmeid.
Kasutage võimalust!
Kaja

No comments:

Post a Comment