Sunday, March 30, 2014

Endla, märtsikuu juubilar!

Õnnitleme alati särasilmset, heledahäälset, naeruhimulist sünnipäevalast!
Soovime Sulle, Endla, tervist ja teotahet ning et su laul ja naer ikka
heliseks! Matsalu külarahvas.

No comments:

Post a Comment