Sunday, October 18, 2015

LAGLE-LUIGEAEG!

 Matsalu on praegu valgepõsk-laglede ja rändavate luikede kodu. Õhtud ja hommikud on tulvil linnuhääli. Tundub, et linde on samapalju kui pilvitus tähistaevas tähti. Tähti me ei kuule, aga lindusid küll. Pimeduses on põnev anda häältele nimesid: kas eristame väikeluige lühikesed haukuvad hääled laululuige tropetjast kluugutamisest? Vahel kostab ka partide tiivavihinat või sinikaela pääksatusi. Kuulda on suurte valgepõsk-laglede parvede rahunevad kõkutused ja kui mõni kährik, rebane või šaakal lähedusse satub, siis just kui maa sügavusest tõusev mühin ja tuhandehäälne kaagutus.

Kolletamise kuld on katmas maad ja mets on muutunud läbipaistvaks. Metsast kostavad üha enam  pasknääride krääksatused. Neil ka omamoodi rändeaeg - ühelt puult teisele. Teel püüavad maha peita tõrusid või pähkleid.

Eile nägin, kuidas raudkull võttis vabrlase küntud põllult. Rapsis küll vaene varblasevatt, aga pääsu polnud kuhugi. Värvukeste rändeparvesid jälgivad röövlinnud, kes nende rändele järgnevad. Peab ju ikka toidulauaga koos liikuma.

Hingedeaeg on peaaegu käes. Ka meiekandist  kaks inimhinge ärateele asunud:
Aino Merisalu
Eldur Kuuseoks
Põletasime küünlaid neid mälestades.
Hingedeajal külastame surnuaedu ja pühapaiku.

Loodusekalender meenutab, et lõppemas on pühapaikade pildistamise võistlus, ehk jääb ka meie aladelt mõni pühapaik kellegi kaamera ette: http://www.looduskalender.ee/node/25201

Kaunist kolletamise jätku!

Kaja

No comments:

Post a Comment