Monday, December 7, 2015

Matsalu laht lainetab laialt

Täna hommikul avanes Metsküla all Näärikivide juures  pilt, kust oli lausa raske kive leida. Kivid on näha vees, silmapiiril. Ka Salmi sopi vesi oli peaaegu teeni tõusnud ja võib ette kujutada, et sada aastat  tagasi võidi mõisast vilja parvetada lahe keskele suurematele laevadele. Seda jutustas mulle Volli K, kes oli omakorda seda kuulnud vanematelt külaelanikelt.
Kaja

No comments:

Post a Comment