Saturday, February 23, 2019

HEAD EESTI RIIGI SÜNNIPÄEVA! TULEME KOKKU!

Kallis külarahvas, kohtume traditsioonilisel aastapäevapeol Metsküla rahvamajas!
Koolilastelt eeskava: laulud, tantsud, pillilood: külalistelt päevakohased sõnavõtud!  
Pidusöögid, -joogid: kodukokkade parimad palad  -  
"Lauake, kata end!"

EINELAUD! TANTS!* 
* Kooli ajalookaustas on 85 aastat tagasi käsitsi kirjutatud peokutse, 
milles suurte tähtedega need kaks sõna esile tõstetud!
Hoiame rinnet!

No comments:

Post a Comment