Saturday, July 13, 2019

MARETAPÄEVAST

Täna on kalendris mareta- ehk karusepäev. Selle päeva tähistamise kohta on väga palju erinevaid teateid. Meie ala kuulub Karuse kihelkonda ja kihelkonna kirikuks on Margareetale pühendatud kirik.  Karuse endise koolimaja ja hilisema postimaja ees on olnud teeviit, mis suunab  Lihula ja Matsalu poole. See pilt on 1926. aastast ja on Kinksi külas Karuse vana koolimaja mälestustahvlil.
Mõningaid allikaid ja teateid seoses karusepävaga:
Pilistvere kiriku visitatsiooniprotokollis 1680.aastal märgitud: Maretapäeval pühitsevad nad karusepäeva ehk karupäeva Karrusche Päwe oder Bährentag, selleks, et karu nende karja ei murraks.
Widemani sõnaraamatus on kirjutatud: Karusepäev on päev  wo die Oefen verschmiert weden müssen - peab savitama ahjusid sel päeval.
Märjamaa kihelkonnast : Karusepääval vähid oo kibide alt väljas ingemaksu maksmas
Emmastes: Maretapääva kala on easte rammus
Pöides: Sest päävast saadik kaduvad parmud ära. Säesk aga kiitleb: „Parm pask maretapäini, mina aga mees olen mihklipäini.“Karjas: Kui maretapää kuiv on, siis tuhli silm jääb vesiseksRaplas: Karusepäävast läheb koll põesasse, vanasti ööldi (põesas läheb pimedaks Kui karrusse pääv kuiv on, siis annab Jummal hea süggise.
 Vanasõna Maretapäeva põud on nälja ema
Kaja
´

No comments:

Post a Comment