Monday, August 17, 2015

SALEVERES PIDUPÄEVAL KENA SUVINE SIMMAN! OLE KOHAL!

20. augustil, sel ajalootähtsal päeval peab Salevere rahvas pidu ja kutsub meid kõiki endaga koos laulma ja tantsima.
Salevere Salumäe Kodade Töökojas algab kontsert Hanila laulu- ja mängu seltsilt kell seitse õhtul.
Ühised laulud ja tantsud Hanila kapelli saatel. Puhvet. Osalus 5 raha!

No comments:

Post a Comment