Saturday, November 11, 2017

100 aastat tagasi oli väga tormiline ka Matsalus1917 (9.11)  kuulutas Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee end kõrgemaks võimuks Eestimaa kubermangus –Pedrogradi Sõja-Revolutsioonikomitee eeskujul. Ülehomme 1917 võttis Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee esimehe asetäitja Viktor Kingisepp  asjaajamise üle Eestimaa kubermangukomissarilt Jaan Poskalt ja kõrgeimaks kohalikuks valitsusasutuseks sai Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee, mida juhtis Jaan Anvelt. Algasid suured rahvarahutused. 
Postimees kirjutas:  Lääne- ja Harjumaal järgmised mõisad ära on rüüstatud: Lihula, Oidenurme, Tuudi, Matsalu, Saastna, Paatsalu, Iluste, Laiküla, Kolowere, Kiidewe. Sinalepa, Kloostri, Riisepere ja Taebla. Pääle mõisate on weel terwe rida talusid ja külasid kas ära rüüstatud wõi maha põletatud.

Arhiivist kirjutas üles Kaja

No comments:

Post a Comment