Sunday, September 29, 2019

KAJA, ÕNNITLEME! RÕÕMUSTAME!


Looduskaitsja Kaja Lotman pälvis esimese eestlasena 
Euroopa Kaitsealade Liidu medali. Alfred Toepferi medal 
antakse erakordse panuse eest Euroopa looduskaitsesse 
ning säästvasse arengusse.
Lotman elab Matsalu rahvuspargis ja töötab nõunikuna 
keskkonnaametis. 
Ta ütles, et tehtud tööst üks südamelähedasemaid on olnud 
niitude taastamise teema.
"Siin Matsalu randadel selgus ju see, et kui lehmad lähevad 

rannast ära, siis lähevad ka linnud rannast ära. Siit algas see idee, 
et tuleks hakata taastama traditsioonilist karjatamist rannas. 
See kasvas ja paisus, on muutunud üle-eestiliseks küsimuseks 
ja on selgunud, et samasugune oluline asi on toimunud ka kogu 
Euroopas," rääkis ta.
See küsimus on üks peamisi põhjuseid, miks Lotman Euroopa 

Kaitsealade Liidu kõrge tunnustuse pälvis.
Liidu nõukogu liige Nele Sõber ütles, et Lotmani puhul tõstetigi 

esile just seda, et ta on panustanud põllumajandusmeetmete 
loodussõbralikumaks muutmiseks Euroopas.
"Aga Eesti tasemel [on ta] just niitude riikliku toetusskeemi üks

eestvedajatest ja sellest on õppinud väga paljud meie 
sõbrad Euroopas," sõnas Sõber.
"Žüriil oli väga lihtne otsustada, sest see, mida ta teeb oma riigis 

ja ka ülejäänud Euroopa jaoks laiemalt, on loodushoius eeskujuks," 
ütles Euroopa Kaitsealade Liidu president Ignace Schops.
Lotman peab tähtsaks, et looduskaitsjad suudaksid selgitada 

keskkonnaküsimusi tavalisele inimesele arusaadavalt. 
Töö looduskaitses otsa ei saa.
"Üha enam me peame vaatama, kuidas loodus saaks tunda end 

võrgustikuna meie kiiresti arenevas põllumajanduses, 
metsamajanduses, asulate arengus," sõnas Lotman. 
"Et oleksid rohelised koridorid, kus liigid saaksid liikuda ja tunda 
end mõnusalt ja meid kaitsta. Sest kogu looduskaitse on 
ju tegelikult inimese kaitse küsimus."
Karin Koppel,  ERR-i raadiouudised

No comments:

Post a Comment